Youtube sharing 1 - Ngã rẽ ngành công nghệ, trí thông minh khái niệm và roadmap học lập trình

Đây là video của buổi online training đầu tiên - những ngã rẽ ngành công nghệ (theo từng hướng lập trình và không cần lập trình), các yếu tố cần thiết để tỏa sáng trong lĩnh vực kỹ thuật, trí thông minh khái niệm và làm sao để phát triển, roadmap học lập trình.

Rất nhiều bạn tham gia đã phản hồi tích cực, cho rằng đây là sharing chi tiết nhất mà bạn từng nghe, tuy nhiên hiện tại có thể do thời lượng dài quá nên một số bạn chưa tập được cho mình thói quen tập trung trong thời gian dài sẽ khó theo. Các bạn tự mình chia thời gian trong ngày ra để xem, trong khi đó mình sẽ sắp xếp cắt video ra từng phần nhỏ để dễ follow hơn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã cổ vũ.

Trong buổi 2 - Hường và mình chia sẻ về trí thông minh cảm xúc là gì, làm sao để phát triển trí thông minh cảm xúc, với 2 người bạn cùng IQ, điều gì tạo nên sự khác biệt dẫn tới sự thành công, làm sao để luôn giữ động lực, làm sao để tư duy tích cực. Các bạn có thể xem ở link này Youtube sharing 2 - EQ: Trí thông minh cảm xúc và làm thế nào để thành công

Hay quá
updatedupdated2020-09-212020-09-21
Load Comments?