Youtube sharing 3 - Quản lý sự xao nhãng hướng đến mục tiêu

Đây là video của buổi online training thứ 3 - Cách quản lý sự xao nhãng. Ai cũng có mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, một số người đã tìm ra mục tiêu của cuộc đời nhưng những người khác lại chưa tìm ra được - tuy nhiên điểm chung là rất nhiều người mong muốn có nhiều tiền, thành công và hạnh phúc. Có người làm tốt hơn là lên được kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu, nhưng tại sao rất ít người có thể hoàn thành đích đến của mình.

Video gợi ý rất nhiều phương pháp thực tiễn để quản lý những tác nhân bên trong lẫn bên ngoài, gồm cả cách quản lý email, SMS hay quản lý môi trường làm việc trên laptop như thế nào cho hiệu quả.

Video còn đề cập đến một khái niệm đặc biệt quan trọng là flow - trạng thái đắm chìm để có được hiệu suất cao nhất. Tại sao theo đuổi flow lại quan trọng, làm thế nào để đạt được flow?

Trong buổi 3, các bạn tiếp tục được hướng dẫn thiền cơ bản tiếp tục, đồng thời cuối buổi có mục Q&A cho các bạn về cả lập trình lẫn phương pháp thiền như thế nào cho đúng. Các bạn tham khảo video bên dưới nhé.

Tổng kết 3 buổi, rất nhiều bạn tham gia đầy đủ cả 3 đã dành nhiều lời khen ngợi, và đều có chung nhận xét là các buổi sharing đều rất tâm huyết và solid nhất từ trước giờ các bạn từng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất hoan nghênh tinh thần cầu tiến tuyệt vời của các bạn!

Thân mến! Long Lương

Hay quá
updatedupdated2020-09-212020-09-21
Load Comments?