Youtube sharing 2 - EQ: Trí thông minh cảm xúc và làm thế nào để thành công

Đây là video của buổi online training thứ hai - trí thông minh cảm xúc là gì và tại sao lại quan trọng hơn cả IQ, làm sao để rèn luyện tăng trí thông minh cảm xúc, với 2 người bạn cùng IQ, điều gì tạo nên sự khác biệt dẫn tới sự thành công, làm sao để luôn giữ động lực, chúng ta thường nghe nói về tư duy tích cực nhưng làm sao để tư duy tích cực, vai trò của thiền trong việc tăng cường EQ và dẫn nhập về thiền cơ bản.

Trong buổi 3, mình và Hường chia sẻ tiếp tục về cách quản lý sự xao nhãng. Ai cũng có mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, một số người đã tìm ra mục tiêu của cuộc đời nhưng những người khác lại chưa tìm ra được - tuy nhiên điểm chung là rất nhiều người mong muốn có nhiều tiền, thành công và hạnh phúc. Có người làm tốt hơn là lên được kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu, nhưng tại sao rất ít người có thể hoàn thành đích đến của mình? Các bạn có thể xem chia sẻ của buổi 3 ở link này Youtube sharing 3 - Quản lý sự xao nhãng hướng đến mục tiêu

Hay quá
updatedupdated2020-09-212020-09-21
Load Comments?